polityka Przetwarzania danych osobowych

polityka Przetwarzania danych osobowych

decor

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Asseta S.A. W związku z tym, iż począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługują określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Podstawowe pojęcia:

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

Dane osobowe – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”, „podmiocie danych”) poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii a także informacje o profilach w sieciach społecznościowych (np. profil Linkedin),

Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora lub Podmiot przetwarzający,

Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych podzielone na poszczególne kategorie osób, których dane dotyczą:

  1. Osoby zadłużone.pdf
  2. Pracownicy i byli pracownicy.pdf
  3. Kandydaci do pracy.pdf
  4. Pełnomocnicy, opiekunowie prawni bądź kuratorzy osób zadłużonych.pdf
  5. Kontrahenci, dostawcy lub pracownicy kontrahenta lub dostawcy.pdf
  6. Użytkownicy portali społecznościowych.pdf
  7. Osoby niewymienione w powyższej liście.pdf
Zamów darmowe
połączenie
Chat
z doradcą

Zostaw swój numer telefonu

Potrzebujesz pomocy zostaw nam swój numer - skontaktujemy się z Tobą.

Zaznaczenie pola jest wymagane*

LiveChat

Zgoda jest wymagana.
Zapoznałem się z treścią regulaminu asseta.pl/regulamin-serwisu i akceptuję jego warunki