POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Deklaracja Zarządu

Mając na uwadze znaczenie bezpieczeństwa informacji dla realizacji celów biznesowych Zarząd Asseta S.A. ustanowił „Politykę Bezpieczeństwa Informacji Asseta S.A.” i deklaruje podjęcie działań zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001

Powyższe postanowienie jest wyrazem dążenia do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych zarówno w formie tradycyjnej jak i z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Przyjęta deklaracja ma na celu ugruntowanie świadomości klientów oraz organów kontrolnych: nadzoru finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że Spółka zachowuje najwyższe standardy ochrony informacji, a także respektuje obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Asseta S.A. ma zapewnić, że:
• wszelkie działania podejmowane przez pracowników Spółki oraz podmioty działające na jej rzecz będą zgodne z przepisami prawa oraz przyjętymi regulacjami wewnętrznymi,
• zachowana zostanie ciągłość i efektywność procesów biznesowych realizowanych przez Spółkę oraz wspierających je procesów informacyjnych,
• zagrożenie ujawnienia lub utraty danych, w szczególności danych powierzonych przez Klientów jest monitorowane w ramach zarządzania ryzykiem,
• podjęte przez Spółkę działania umożliwią kreowanie i utrzymanie dobrego wizerunku jako firmy wykazującej szczególną dbałość o bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, własnych i powierzonych.

Ustanowione polityki, zasady i procedury postępowania, podziały kompetencji oraz zakresy odpowiedzialności opisane w dokumentacji Systemu Zarządzania

POWRÓT